ขอเชิญร่วมบริจาคในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด”

จังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมบริจาคในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์เงิน/สิ่งของสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง โดยกรอกแบบแสดงความจำนงและส่งให้เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ภายในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 หรือนำส่งในงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 หรือนำส่งได้ทุกวันในวันเวลาราชการ ณ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง