ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตประสบอุทกภัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตประสบอุทกภัย