ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและส่งผลงานเข้ารับรางวัลเนื่องใน “วันครูแห่งชาติ” “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2567

ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและส่งผลงานเข้ารับรางวัลเนื่องใน “วันครูแห่งชาติ” “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2567 โดยสามารถสมัครส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566