ยกเลิกประกาศการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ตำแหน่งว่างเพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จำนวน 8 อัตรา นั้น

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในการประกาศรับย้าย จึงขอยกเลิกประกาศฯ ดังกล่าว และหากดำเนินการประกาศตำแหน่งว่าง ใหม่ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง