ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “เทคนิคจดการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 2

จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “เทคนิคจดการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ”  รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2566  เวลา 08.30 – 15.30 น. ระยะเวลา 2 วัน (จำนวน 12 ชั่วโมง) หลักสูตรอบรมทาง online ผ่านระบบ Zoom โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 ตุลาคม 2566  ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท