แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ครุภัณฑ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “ครุภัณฑ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”

 

ติดต่อเรา