ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายการ ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง