ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ

รายการ จ้างเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1426 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง