แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพม.13  ประจำปีงบประมาณ 2562
  • การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ติดต่อเรา